گالری تصاویر هیئت ورزشی تیر اندازی استان خراسان رضوی


 
نماینده انحصاری ساچمه مارال در استان
     
تقویم برگزاری مسابقات لیگ تیراندازی استان خراسان رضوی در سال 1402
     
گزارش تصویری فوتوشهر از هفته دوم لیگ تیراندازی استان خراسان رضوی
     
گزارش تصویری فوتوشهر از هفته دوم لیگ تیراندازی استان خراسان رضوی
     
گزارش تصویری فوتوشهر از هفته دوم لیگ تیراندازی استان خراسان رضوی
     
گزارش تصویری فوتوشهر از هفته دوم لیگ تیراندازی استان خراسان رضوی
     
گزارش تصویری فوتوشهر از هفته دوم لیگ تیراندازی استان خراسان رضوی